Sö 28 aug

 

Exkursion till Månhults naturreservat

 Mikael Hagström och Tommy Karlsson

 

 

I det kuperade skogslandskapet i gränstrakterna mellan Boxholm, Kinda och Linköpings kommuner finns flera nybildade naturreservat. Det senaste i raden är Månhults naturreservat. Området består av ett ålderdomligt odlingslandskap vid den högt belägna gården Månhult.

 

Gården har inte brukats på flera decennier och området är till stora delar igenvuxet. Trots detta hyser det en mycket hög biologisk mångfald både vad gäller äldre lövträd och de lavar och mossor som är knutna till dessa, och blombesökande insekter såsom fjärilar, bin och blomflugor.

 

Söndagen den 28 augusti invigs Månhults naturreservat. Invigningen är samarrangemang mellan Länsstyrelsen, Boxholms skogar, Naturum Sommen och Östergötlands Naturalhistoriska förening. Länsrådet Ann Holmlid och Boxholms skogars VD Johan Carpholm kommer att invigningstala och sedan följer flera olika aktiviteter.

 

 Naturalhistoriska föreningen bidrar då med guidningar av biologerna Mikael Hagström och Tommy Karlsson, experter på kryptogamer respektive insekter.

 

Invigningen börjar 11.00 och håller på fram till ca 15.00. Deltagarna bjuds på lunch och som deltagare behöver du därför anmäla dig här: Invigning av Månhults naturreservat | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

 

Kontaktperson för hela invigningen är Linnea Holmstrand, Linnea.Holmstrand@lansstyrelsen.se, 010-223 53 88.

 

Från naturalhistoriska föreningens sida är Tommy Karlsson kontaktperson, tommy_karlsson715@hotmail.com, 070-605 62 61.